Benaming Douglas (Oregon) Epicéa houtsoorten De traditionele gebinten De structuur van zo’n dakgebinte wordt volledig met de hand en stuk na stuk op de werf opgebouwd. Er bestaan twee assemblagetechnieken: • de assemblage met tand- en groefverbindingen; • de assemblage zonder tand en groefverbindingen. In dit geval wordt er gespijkerd. Dit is echter verboden als de overspanning van de dakstoel groter is dan 10 m. De geïndustrialiseerde gebinten met verbindingselementen Deze houten gebinten bestaan uit planken die onderling worden verbonden door “verbindingselementen” in metaal of door multiplex koppelplaten, en worden veel gebruikt voor hellende daken. De voornaamste kenmerken van zo’n gebinte zijn de totale architecturale vrijheid wat de vormen betreft, de uitstekende prestaties en de bijzonder interessante prijs. Gezien de grote draagkracht van de structurele onderdelen, kan men probleemloos grote gebinten optrekken. De autostabiele structuren maken het mogelijk het binnenvolume naar believen in te richten, want de scheidingswanden hebben geen enkele rol als stutwerk. Deze vrijheid blijft, want na verloop van tijd kan u de inplanting van de scheidingswanden naar wens wijzigen. Een volledige en erkende prefabricatie van de structurele elementen alsook een goede bescherming van het hout in het houtbehandelingsstation maken een uitzonderlijk snelle montage op de werf mogelijk. De waterdichte bekleding kan in een paar dagen klaar zijn, zodat de diverse werkzaamheden binnen in de woning kunnen doorgaan, ongeacht de weersomstandigheden. Wij vestigen er uw aandacht op dat er een “TRUSCO”-label bestaat voor houten gebinten. Bijkomende info kan u bekomen bij Febelhout op het nummer 02/556.25.55 of bij het Technisch Centrum voor de Houtnijverheid op 02/558.15.50. De keuze van de Het hout moet een minimum weerstand hebben en aan die voorwaarde wordt voldaan als de volumieke massa van het hout voldoende groot is (400 tot 450 kg/m3 bij een vochtigheidsgraad van 20%, afhankelijk van de houtsoort). Bepaalde houtsoorten voldoen aan dit criterium en ze worden dan ook veelvuldig voor gebintes gebruikt: grove den en pijnboom voor de grote balken, de Douglasspar en de Oregonspar. Gelaagde elementen worden uitgevoerd in hout van Europese naaldbomen: Schotse den, grove den, vurenhout en zilverspar. Op te merken valt dat het Belgische vurenhout prat kan gaan op fysische en mechanische eigenschappen die perfect vergelijkbaar zijn met die van ingevoerde houtsoorten. Hemlock Peuplier du Canada Peuplier blanc Pin noir d’Autriche Pin Sylvestre Sapin argenté Wetenschappelijke Volumieke massa (kg/m3) naam Pseudotsu-a menzietii Picea excelsa Tsuga heterophylla Populus robusta Pinus nigra Pinus nigra austriaca Pinus sylvestris Picea sitchensis bij 20% vochtigheid 450 400 450 400 400 450 450 450 3 Het onderdak Een dak moet met een onderdak worden uitgerust. Dit vervult volgende functies : • het staat tijdelijk in voor de waterdichtheid (regen) en voert het regenwater af naar de goot; • het vergroot de weerstand van het dak bij storm; • het maakt het dak extra stofdicht; • het versterkt en beschermt de isolatie van het dak; • het voorkomt of beperkt het afdruppelen van condensatiewater. Naast bovenvermelde functies moet een onderdak vochtdicht, vorstbestendig, onontvlambaar, damp-open en duurzaam zijn. Een onderdak kan u maken uit harde materialen (platen) of soepele materialen (zeildoek of membranen). Harde, capillaire en dampdoorlatende onderdaken dragen om verschillende redenen onze voorkeur weg : • vlottere toepassing; • geen gevaar voor inkrimping van de holle ruimte boven het onderdak onder druk van de isolatie; • minder windinwerking op de pannen; • geen luidruchtige trillingen (de wind kan het onderdak niet optillen); • weinig of geen afdruppelend water in geval van condensatie onder het onderdak. www.bouwen-verbouwen.be 67 SVK Pagina 66

Pagina 68

Scoor meer met een web winkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijscatalogussen online.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication