3 De dakbedekking Voor een degelijke dakbedekking houdt u rekening met de volgende tips: 1. Hou bij de keuze van het materiaal rekening met de streek waar u bouwt. Vaak zullen de Gewestelijke Ministeries voor Ruimtelijke Ordening u een bepaald materiaal opleggen. In de Ardennen gebruikt men meestal natuurof kunstleien, in Vlaanderen meestal dakpannen (al dan niet uit klei). 2. Respecteer de minimale dakhelling voor elk materiaal. Voor elk soort materiaal - leien, dakpannen, ja zelfs golfplaten - moet u een minimale dakhelling respecteren. Deze helling (uitgedrukt in graden) is om twee redenen belangrijk. Eerst en vooral bepaalt ze hoeveel de pannen of leien elkaar moeten overlappen. Ten tweede is er ook een verband tussen de helling en de capillariteit, die afhangt van het materiaal. Voor leien bijvoorbeeld, neemt de capillariteit toe naarmate de dakhelling afneemt. 3. Gebruik behandeld hout voor het gebinte. 4. Voorzie een onderdak. Dit moet water tegenhouden maar waterdamp doorlaten, zodat het dak kan “ademen”. Het onderdak houdt ook binnendringend stof en fijne neerslag tegen. 5. Isoleer. Via het dak verliest uw woning ongeveer 26% van haar warmte. Een goede isolatie is dan ook onontbeerlijk. ETERNIT IMERYS 6. Verlucht. Een goede verluchting van het dak is nodig om alle condensatievorming en vochtstagnatie te voorkomen. Men bekomt een strook geventileerde lucht door ter hoogte van de kroonlijst een opening te maken en ter hoogte van de nok een afvoeropening te voorzien. Om de luchtcirculatie mogelijk te maken, wordt er betengeling aangebracht. 7. Zorg voor een minimale overlapping van de dakbedekkingselementen. Elk materiaal vereist een specifieke overlapping. Houdt u daar geen rekening mee (om te besparen bijvoorbeeld), dan krijgt u beslist problemen met de waterdichtheid. 8. Zorg voor een zijdelingse overlapping van de dakbedekkingselementen. Bij de bedekking van het dak begint men altijd onderaan. En aan welke zijde? Dat hangt af van de regen- en windrichting. Komen wind en regen overwegend van links, dan begint men rechts. Op die manier beperkt men het gevaar op waterinsijpeling. 9. Pas de bevestigingselementen aan het type dakbedekking aan. 10. Gebruik de speciale hulpstukken voor de afwerking van het dak. Elke fabrikant verkoopt speciale hulpstukken (voor ventilatie, dakvensters en schoorsteenopeningen, voor zijranden en kielgoten, enz.) waarmee u het dak uiteraard mooi kan afwerken maar waarmee u ook het gevaar op binnendringende lucht, water, stof of kleine dieren beperkt. Welke materialen worden in onze streken het meest gebruikt ? Leien Er bestaan natuurleien (uit steengroeven) en kunstleien (samengesteld uit cement en vezels). 68 Pagina 67

Pagina 69

Interactieve digitale webshop, deze nieuwsbrief of studiegids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van internet reclamefolders.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication