3 Het gebinte Alvorens men het dak bekleedt, moet er werk worden gemaakt van de structuur die het dak zal dragen. Het gebinte is de belangrijkste dragende structuur. Het secundaire dragende gedeelte bestaat uit gordingen, kepers of daksparren en de vele andere elementen die de dakbekleding zullen dragen. In onze woningen worden deze dragende elementen meestal van hout gemaakt. Dit hout moet natuurlijk niet alleen de last kunnen dragen en duurzaam zijn, het moet ook de correcte afmetingen hebben teneinde te beantwoorden aan alle vereisten om een sterk dak te kunnen optrekken volgens de regels van de kunst. Voor het gebinte kan men ook beton of metaal gebruiken, maar die hebben vandaag nog niet het overweldigende succes dat we hadden kunnen verwachten. Het gebinte, doorgaans dus in hout, omvat: • gordingen en kepers of daksparren • prefab dakstoelen of panlatten op de smalle zijde • zelfdragende gordingen en dakpanelen. Het dak met gordingen Hieronder geven wij u twee voorbeelden. Bescherming en duurzaamheid Ook na verwerking moet het hout van het gebinte zijn mechanische weerstand behouden. Daartoe moet het degelijk worden verlucht en mag het niet blootstaan aan condensatievocht noch aan neerslag die zou insijpelen als het dak onvoldoende waterdicht blijkt. Om de duurzaamheid te garanderen, krijgt het timmerhout in een houtbehandelingsstation een beschermende behandeling tegen insecten en schimmels. Het hout is dan vergezeld van een certificaat, opgesteld op verantwoordelijkheid van het houtbehandelingsstation. In België wordt die houtbescherming op de volgende manier georganiseerd: 1. Voorafgaande toestemming voor de verkoop van het product door het Ministerie van Volksgezondheid. 2. Homologatie van het toegelaten product en de aanwending ervan door de Belgische Vereniging voor Houtbescherming (B.V.H.B.). 3. Technische goedkeuring (ATG) van de toepassing van het gehomologeerde product. 4. Erkenning en geregelde controle van het houtbehandelingsstation dat het goedgekeurde procédé toepast. De keuze van de doorsneden De doorsneden van het hout voor een dakgebinte moet men uiteraard kiezen in overeenstemming met de regels van de kunst. Daarbij moet men vooral oog hebben voor de weerstand van de materialen, rekening houdend met een enkelvoudige buigbelasting op twee steunpunten. Voor sommige overspanningen bestaan er commercieel gangbare doorsneden. In andere gevallen dient men het hout op maat te zagen en het zo de gewenste doorsnede te bezorgen. Over het algemeen maakt men voor hellende daken het onderscheid tussen traditionele en geïndustrialiseerde gebinten. Platte daken kan men vergelijken met vloeren. Panlatten op de smalle zijde. Bewoonbare zolder. 1. dakstoel 2. trekbalk 3. muurplaat 4. onderdak 1. spantbeen 2. gording 3. nokgording 4. muurplaat 5. daksparren of kepers 6. eventueel onderdak 7. tengellatten 8. zelfdragende dakpanelen 9. panlatten of dakbeschot 66 www.bouwen-verbouwen.be CSTC Pagina 65

Pagina 67

Interactieve digi catalogus, deze club blad of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van internet vakbladen.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication