De onderdelen van uw elektriciteitsfactuur2 In de vorige editie van Energiek toonden we u hoe uw elektriciteitsfactuur in elkaar zit. Ongeveer de helft van het bedrag dat u betaalt, bestaat uit kosten voor transport en distributie. IN BRUSSEL IN VLAANDEREN 2 7% Transport 52% 25% Distributie Het bedrag dat u effectief betaalt aan uw elektriciteitsleverancier. 9% Weerspiegelt de kostprijs van de groenestroomcertificaten die de energieleveranciers moeten inleveren om tegemoet te komen aan de regionale vereisten inzake groene energie. 7% Diverse taksen en heffingen zijn bestemd voor de overheid. Gemiddeld verbruik van 3 500 kWh/jaar elektriciteit, normaal tarief voor een Easy Indexed contract. De netkosten kunnen variëren naargelang de distributienetbeheerder (hier Imewo voor Vlaanderen en Sibelga voor Brussel). Bron: Electrabel. Netwerkkosten onder de loep De transport- en distributienetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de nettarieven op de energiefactuur. Maar wie zijn ze juist en wat doen ze? TRANSPORT De transportnetbeheerder voor elektriciteit, Elia, beheert het hoogspanningsnet. Dit betekent dat zij alle spelers op de markt toegang geeft tot het net. Zij zorgt er ook voor dat er evenwicht blijft tussen de levering en de vraag. Voor aardgas staat Fluxys in voor het beheer van het transportnet naar de distributienetten of rechtstreeks naar grote afnemers. DISTRIBUTIE De distributienetbeheerders staan dan weer in voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de distributienetten voor midden- en laagspanning elektriciteit en aardgas. Dit zijn de intercommunales, die elk in hun regio het distributienet uitbaten. Ze worden overkoepeld door Eandis en Infrax in Ongeacht welke energieleverancier u kiest, zult u steeds dezelfde nettarieven betalen. De bedragen kunnen wel verschillen per regio. Ze worden u aangerekend via uw energiefactuur en door de energieleverancier doorgestort aan de netbeheerders. Vlaanderen en Sibelga in Brussel en hebben een gevarieerd takenpakket: • Distributie van elektriciteit en aardgas tot bij de eindklant, • Werken aan aansluitingen en storingen op het net, • Ervoor zorgen dat meterstanden opgenomen worden, • Sociale openbare dienstverplichtingen op vraag van de overheid zoals een minimum levering van elektriciteit of aardgas, • Ecologische openbare dienstverplichtingen zoals de toekenning van premies voor rationeel energiegebruik en van minimumsteun aan groenestroomcertificaten. 8% Transport 40% Distributie 39% Elektriciteit 2% Groenestroombijdrage 11% Diverse taksen en heffingen Energiek lente 2015 19 Pagina 18

Pagina 20

Voor reclamefolders, online presentaties en PDF's zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw relatiemagazines.

15ELE2847 NL Lees publicatie 10033Home


You need flash player to view this online publication