Uw factuur HOE UW ENERGIEFACTUUR VERANDERT IN 2015 Sinds 1 januari gelden nieuwe distributienettarieven van Infrax en Eandis voor aardgas en elektriciteit. Wat zijn de gevolgen voor uw factuur? Evolutie van de nettarieven in Vlaanderen Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse Energieregulator (VREG) een aanpassing van de distributienettarieven van Infrax en Eandis aan vanaf 1 januari 2015, voor elektriciteit en aardgas. Wat houdt dat juist in? Voor elektriciteit gaat het om een stijging van de tarieven in nagenoeg alle regio’s. De reden? In het verleden werden tarieven aangerekend die niet de volledige kosten van de netbeheerders dekten. Zo zijn netbeheerders in Vlaanderen verplicht om overtollige groenestroomcertificaten op te kopen aan een gegarandeerde minimumprijs. De kosten liepen de afgelopen jaren hoog op doordat groene energie (vooral zonnepanelen) steeds populairder werd en er een groot overschot aan certificaten ontstond. Maar omdat de regering de nettarieven tussen 2012 en 2014 bevroor, kon dat niet eerder doorgerekend worden. Daardoor stijgen de nettarieven sterk in 2015. Voor aardgas gaat het om een daling van de tarieven in nagenoeg alle regio’s. De voornaamste redenen zijn lagere EVOLUTIE VAN DE DISTRIBUTIENETKOSTEN IN 2015 TEN OPZICHTE VAN 2014 DISTRIBUTIENETBEHEERDERS GASELWEST IMEA IMEWO INTERGEM IVEKA IVERLEK SIBELGAS NOORD INFRAX Limburg INFRAX WEST IVEG PBE Ores (Voeren) ELEKTRICITEIT MET NORMAAL TARIEF 3 500 kWh* + € 35 + € 66 + € 34 - € 29 + € 48 + € 43 + € 130 + € 99 + € 99 + € 53 + € 77 + € 234 ELEKTRICITEIT MET NORMAAL TARIEF 3 500 kWh* AARDGAS 23 250 kWh* - € 2 + € 33 - € 32 - € 82 + € 14 + € 33 + € 153 + € 15 + € 95 - € 12 / ** / ** * reële kosten dan verwacht en meer inkomsten door koude winters. ** En in Brussel? De tarieven voor Brussel, met distributienetbeheerder Sibelga, dalen met gemiddeld 7%. Klanten die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken, besparen ongeveer 30 euro per jaar.1 1 Gemiddeld verbruik: 2 000 kWh/jaar elektriciteit (normaal tarief, 48% dagverbruik) en 12 000 kWh/jaar aardgas. Bron: Electrabel. Standaard consumptieprofiel.Voor andere tellertypes zie www.electrabel.be/ nettarieven2015 Geen aardgasdistributie via deze netbeheerder Kent u uw distributienetbeheerder niet? Neem een kijkje op www.vreg.be/ uw-netbeheerder Wat betekent dit voor u? Sinds januari baseren wij de jaarlijkse afrekeningen op de nieuwe nettarieven. Het verbruik tot en met 31 december 2014 wordt gefactureerd aan de oude nettarieven. Voor het verbruik sinds 1 januari 2015 houden we rekening met de nieuwe tarieven. Het voorschot dat na de jaarlijkse afrekening wordt voorgesteld voor de volgende 12 maanden, houdt ook rekening met de nieuwe ta18 Energiek lente 2015 rieven. Voor elk van onze klanten hebben we de impact van deze tariefaanpassing berekend. De klanten waarbij de verandering een grote impact heeft, hebben we persoonlijk geïnformeerd. Bereken de impact van deze tariefwijzigingen op uw voorschotfacturen en kijk na of uw voorschot nog afgestemd is op uw reële verbruik via www.electrabel.be/budgetoptimizer Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een lesmateriaal, ipaper of e-onderzoeksrapporten? Gebruik Online Touch: folder digitaal bladerbaar maken.

15ELE2847 NL Lees publicatie 10033Home


You need flash player to view this online publication