4 De volgende werken maken deel uit van het na-isolatieproces : • Een voorafgaande inspectie van de spouwmuur houdt onder meer een controle van de spouwbreedte en een visuele inspectie van de spouw in en wordt nauwkeurig beschreven in een schriftelijk verslag • De voorbereidende werken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het aanbrengen van verticale spouwbegrenzingen en spouwafdichtingen ter plaatse van de leidingdoorvoeren, het opvullen of afdichten van de doorvoeren in het buitenspouwblad, het opvullen of afdichten van de openingen in het binnenspouwblad of de binnenafwerking ( bv. nabij rolluikkasten, stopcontacten, ingebouwde kasten … ) • Het boren van de vul- en ontluchtingsopeningen en het controleren van de spouwbreedte • Het afstellen en testen van de navulapparatuur en de ermee geproduceerde isolatieproducten en de eigenlijke naisolatiewerkzaamheden • Het herstellen van de geboorde gaten met materialen die afgestemd zijn op de bestaande toestand en het bestaande uitzicht, de elementaire nazorgwerkzaamheden ( bv. vrijmaken van eventueel verstopte kanalen, opnieuw aanbrengen van de vóór de uitvoering verwijderde roosters, verwijderen van afval ) N.B. : Het binnenspouwblad mag geen openingen vertonen waarlangs het isolatiemateriaal zou kunnen naar binnen geblazen of geïnjecteerd worden. Dergelijke openingen moeten dan ook vóór de na-isolatiewerken opgevuld of afgedicht worden 1. 2. 82 www.bouwen-verbouwen.be 3. 4. Pagina 81

Pagina 83

Heeft u een uitgave, onlinepublisher of digitale gebruiksaanwijzingen? Gebruik Online Touch: spaarprogramma online op uw website plaatsen.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication