De isolatie van een muur Naar aloude traditie worden de buitenmuren van een woning in ons land opgetrokken met een spouw. Bedoeling : de binnenwand beschermen tegen regen en dus ook tegen vocht. Men bouwt dus een draagmuur, dan laat men een spouw van 50 tot 70 mm ( in principe geventileerd ) en men eindigt met een muur in gevelsteen of betonblokken. Merk op dat er soms ook blokken in cellenbeton worden gebruikt. In dat geval is er geen spouw omdat de thermische isolatie in principe langs de buitenkant gebeurt met een pleisterlaag ter afwerking. Is er wel een spouwmuur, dan zijn er drie manieren om te isoleren. Men kan de spouwmuur isoleren ( gedeeltelijk bij een nieuwbouw of volledig bij een renovatie ). Men kan isoleren langs de binnenkant of langs de buitenkant. Uiteraard is de laatste manier de meest doeltreffende om thermisch te isoleren.. Langs de binnenkant Dit is zeker niet de ideale oplossing. Ze wordt vaak gebruikt om bij een renovatie een muur te isoleren. Voor een nieuwbouw bestaan er betere oplossingen ( zie verder : “isolatie langs de buitenkant” ). Wie isoleert langs de binnenkant, moet aangepast isolatiemateriaal kiezen en eventueel een dampscherm plaatsen tussen dat isolatiemateriaal en de buitenafwerking ( pleister bijvoorbeeld ). Hou bij het kiezen van het materiaal ook rekening met de criteria vochtgevoeligheid en vuurvastheid. In een badkamer kan een onvoldoende waterdicht materiaal veranderen in een spons. De standaardoplossing om muren langs de binnenkant te isoleren, maakt gebruik van platen in : • glaswol of rotswol, • geëxtrudeerd polystyreen, • polyurethaan, • glasschuim ( omdat dit materiaal dampdicht is, is een extra dampscherm uiteraard niet nodig ). • houtvezel bekleed met een dampscherm en daarover een fijne laag natuurpleister. Er bestaan ook “2 in 1”-oplossingen ( isolatie + pleisterafwerking ). Hét voordeel daarvan is natuurlijk een aanzienlijke tijdwinst bij de plaatsing. De thermische inertie ligt lager wanneer u langs de binnenkant isoleert omdat u geen voordeel kan halen uit de warmte die zich opstapelt in de muren die zich achter het isolatiemateriaal bevinden. Isolatie langs de binnenkant is evenmin bevorderlijk voor het comfort : de warmte die via de vensters binnenkomt, wordt niet door de muren opgeslorpt. Bovendien zorgt een dergelijke isolatietechniek voor plaatsverlies in de vertrekken en doet hij de temperatuurverschillen in de muur toenemen, waardoor er scheuren kunnen ontstaan. KNAUF In de spouw Zoals eerder vermeld, kan men een spouwmuur het best slechts gedeeltelijk isoleren. Op die manier laat men een vacuüm, wat de ventilatie en dus ook de afvoer van vocht bevordert. U moet er op letten dat u materiaal gebruikt dat uitstekend bestand is tegen vocht want in de spouw van een muur ligt de relatieve vochtigheidsgraad doorgaans erg hoog. De drie oplossingen voor isolatie van de spouwmuur in nieuwbouw : • harde platen ( in geëxtrudeerd polystyreen, polyurethaan of glasschuim ); • halfharde platen ( glaswol of rotswol ). • panelen van cellulose of houtvezel, maar dan moet u erop letten dat die panelen tijdens de plaatsing niet aan regen worden blootgesteld. Bij een renovatie is het volledig opvullen van de spouw de enige mogelijkheid. De spouw zal dan volledig worden gevuld door injectie of inblazing. En dat is werk dat u bij voorkeur toevertrouwt aan specialisten ! Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw (source – CSTC) Gelet op het feit dat de thermische eisen die gesteld worden aan het bestaande woningenpark zich gestaag aan het verstrengen zijn, wordt er alsmaar vaker overgegaan tot de na-isolatie van ongeïsoleerde spouwmuren. Hierbij wordt het isolatieproduct in de spouw aangebracht via voorgeboorde openingen in het gevelmetselwerk of het binnenspouwblad. Deze techniek vormt dan ook een pragmatische oplossing om de thermische prestaties van bestaande spouwmuren te verbeteren zonder hinder voor de bewoners. Door het na-isoleren van een ongeïsoleerde spouwmuur kan de warmtedoorgangscoëfficiënt – afhankelijk van de opbouw van de oorspronkelijke gevel en de warmteweerstand van het gebruikte isolatieproduct – met een factor 2 tot 3 afnemen. 4 www.bouwen-verbouwen.be 81 MARMOX THERMOBLOCK® Pagina 80

Pagina 82

Voor uitgaven, online clubbladen en reisgidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw relatiemagazines.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication