GREEN CONSTRUCT 1 Doordat de geavanceerde machines de meeste werkzaamheden overnemen, worden de arbeidskosten beperkt. De prijs van een woning gebouwd volgens deze methode bestaat uit slechts 30 % lonen (bij de traditionele bouwtechniek is dat 50%), zodat er procentueel veel meer overblijft om de beste materialen te kiezen. Een unieke bouwtechniek De opbouw van de buitenmuren gaat als volgt : Eerst geeft men in de computer precies in welke muur gebouwd moet worden. Daarna legt een computergestuurde steenzetmachine de traditionele, handgevormde gevelstenen keurig neer op een horizontaal geraamte. Voor een muur van ongeveer dertig vierkante meter is die klus binnen het half uur geklaard. Het leggen van de stenen rondom de toekomstige vensters en deuren gebeurt met de hand. Ook dat gaat heel snel. De computer heeft al exact uitgerekend hoeveel halve stenen er nodig zijn. Hierna begint het voegwerk. Met zeer fijn poeder van zand en cement worden de voegen opgevuld. De bestuurder van de voegmachine veegt meteen het overtollige poeder van de stenen weg en zorgt ervoor dat de raamopeningen niet vol poeder worden gestort. Daarna wordt er water over het geheel gesproeid zodat de stenen gedurende de rest van het productieproces keurig op hun plaats blijven. Vervolgens worden de werktafels verder gerold en worden de op maat vervaardigde deurposten en raamkozijnen geplaatst. Een waterpas is daarbij nauwelijks nodig. De stenen liggen zo kaarsrecht dat ramen en deuren er feilloos inpassen. De volgende stap is het versterken van de muur. De bewapening wordt aangebracht, en daarbovenop stort een machine een laag naaldbeton. Zo worden de bakstenen gebonden en krijgt het paneel zijn vorm. Hierna krijgt het paneel een dag de tijd om te harden. Is de muur goed droog ? Dan wordt hij binnengeschoven in een afgesloten ruimte. Daar wordt hij bespoten met een 6,5 cm dikke laag polyurethaan. Doordat men deze laag in één stuk tot in de kleinste hoeken spuit, zijn er geen groeven of spleten en kunnen er geen koudebruggen ontstaan. Uit een studie van de KU-Leuven blijkt dat het verschil tussen de praktische en de theoretische K-waarde bij deze methode minimaal is en dat een dergelijk resultaat onmogelijk te bereiken valt met traditioneelmetselwerk. De wet Breyne Dateert van 9 juli 1971 maar werd gewijzigd door de wet van 3 mei 1993. De oorspronkelijke wet Breyne was van toepassing op de overeenkomsten inzake “koop op plan” en “bouw sleutel op de deur”, d.w.z. op de aankoop van nog niet-gebouwde woningen of appartementen, en had vooral de bedoeling de kandidaat-koper of opdrachtgever te beschermen. De vroegere wet sprak dus enkel van nieuwbouw. In 1993 werd de wet uitgebreid tot het verwerven van bestaande gebouwen op voorwaarde dat deze verbouwd of uitgebreid worden (de verbouwingswerken moeten wel een bepaald bedrag overschrijden). De wet regelt onder meer het volgende : • de aansprakelijkheid van de verkoper, aannemer of promotor ; • een tweevoudige oplevering : een voorlopige en een definitieve (die laatste heeft normaal gezien een jaar na de voorlopige oplevering plaats) ; • de bepaling van de totale prijs : de totale prijs van de woning of het appartement, evenals de herzieningswijze van deze prijs (indien de kostprijs van de materialen stijgt), moeten in het contract worden vermeld. • de termijnen : de begindatum van de werkzaamheden, de uitvoerings- of leveringstermijnen en vooral de schadevergoedingen indien deze termijnen niet worden nageleefd. Deze schadevergoedingen worden meestal per dag vertraging berekend (op basis van een normale huurprijs voor het huis) ; • de betalingsmodaliteiten : zo mag er geen enkel voorschot of geen enkele borgsom betaald worden vóór de ondertekening van het contract. Het saldo van de prijs der werkzaamheden is in schijven opeisbaar en dit vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte. De betaling in schijven mag nooit de kostprijs van de uitgevoerde werkzaamheden overschrijden ; • de waarborg : teneinde de afwerking van de woning te verzekeren, moet de aannemer die erkend is voor overheidswerken een waarborg storten waarvan het bedrag gelijk is aan 5% van de prijs van het gebouw, afgerond naar boven tot de volgende duizend . Deze waarborg, die de consument moet beschermen bij een eventueel faillissement, is voor de helft opeisbaar bij de voorlopige oplevering en voor de andere helft bij de definitieve oplevering. Indien de aannemer niet erkend is voor overheidswerken, moet hij u een bankgarantie voor de voltooiing afleveren ; • de koper wordt eigenaar van de materialen naarmate de werkzaamheden vorderen ; • het contract moet alle vermeldingen en bijlagen bij het dossier (bouwvergunning, plannen en bestek, enz.) omvatten ; • de voorstudiecontracten tussen de kandidaat-koper en de promotor zijn aan strenge voorwaarden onderworpen. De koper heeft 7 dagen de tijd om het definitieve contract te ondertekenen ; • de overeenkomst moet bepalen of de klant een financieringsaanvraag heeft ingediend. Indien die aanvraag niet binnen de 3 maanden wordt goedgekeurd, wordt het contract van rechtswege ontbonden ; • bij niet-naleving van bovenvermelde clausules kan de klant de nietigheid van het contract inroepen. Het Charter van de Woningbouwers Zag het licht in 1989. Aannemers en projectontwikkelaars die dit kwaliteitslabel dragen, verbinden er zich toe de wet Breyne stipt na te leven. Een commissie is belast met het onderzoek van de kandidaturen. Bij een geschil heeft de bouwheer ook het recht om het probleem aan te kaarten bij het Controlecomité, dat sinds 1996 bemiddelingsbevoegdheid heeft. www.bouwen-verbouwen.be 27 Pagina 26

Pagina 28

Scoor meer met een web winkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden tijdschriften online.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication