1 Traditioneel geautomatiseerd bouwen De voordelen Er bestaat ook een bouwmethode die de voordelen van beide systemen met elkaar verzoent : het zogenaamd geautomatiseerd traditioneel bouwen. De volledige woning wordt in de fabriek gemaakt mét traditionele materialen en wordt op de werf snel in elkaar geplaatst. Doordat het grootste gedeelte van de bouw plaatsvindt in het productieatelier, spelen weersomstandigheden nauwelijks een rol. Geen gevaar dus voor schade aan het metselwerk. En ook geen nadelige gevolgen door regen of vorst. Vervaardiging van muurpanelen in het droge impliceert dat glas, isolatie enz. altijd in ideale omstandigheden worden aangebracht. De werknemers hebben daarvoor de beste apparatuur voorhanden. Voor het plaatsen van de muren of het inzetten van ramen hoeven zij geen gevaarlijke capriolen uit te halen met wiebelende ladders of hoge stellingen. De muren worden in een mum van tijd geplaatst met mobiele kranen. Automatisering elimineert ook fouten. Bovendien kan de kwaliteit en de goede uitvoering van de werkzaamheden in elk stadium van het bouwproces perfect worden gecontroleerd. Een ander belangrijk voordeel : de snelheid. Twee weken na de eerste spadesteek kunnen de pannen al op het dak. Na ongeveer 4 maanden is de woning volledig klaar. Snel bouwen betekent snel verhuizen en dus minder huur betalen ! De oplevering De oplevering is een handeling waarmee u als bouwheer te kennen geeft dat u vindt dat de aannemer zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. U keurt zijn werkzaamheden dus goed en aanvaardt ze. Ze verloopt doorgaans in twee stappen : De voorlopige oplevering De voorlopige oplevering wordt meestal schriftelijk aangevraagd door de aannemer. De architect zal de bouwheer hierbij adviseren. Zijn er geen problemen, dan verklaart u dat in een document en is de voorlopige oplevering rond. Vanaf dat moment bent u als bouwheer aansprakelijk voor het in goede staat houden van de uitgevoerde werkzaamheden. Na de voorlopige oplevering wordt de helft van de waarborg vrijgemaakt ten gunste van de aannemer. Bij eventuele tekortkomingen adviseert de architect u of die aanleiding moeten geven tot herstellingen of tot weigering van de oplevering. Als u de oplevering weigert, moet u dat in een aangetekend schrijven meedelen aan de aannemer. Het kan gebeuren dat deze de herstellingen niet wil uitvoeren en een deskundige laat aanstellen om uit te maken of uw weigering gegrond is. In ieder geval mag u uw woning nooit betrekken vóór de voorlopige oplevering, want zoiets kan worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering De definitieve oplevering vindt ongeveer een jaar na de voorlopige plaats. Bepaalde problemen komen namelijk pas na een tijdje aan het licht. De aannemer vraagt de definitieve oplevering doorgaans schriftelijk aan en u kan ze opnieuw aanvaarden of weigeren. Aanvaardt u ze, dan wordt de tweede helft van de waarborg vrijgegeven. Doen er zich na de definitieve oplevering nog ernstige problemen voor (geen lekkende kraan maar bijvoorbeeld stabiliteitsproblemen !), dan bent u nog altijd beschermd door de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer. Maar verwacht hiervan geen wonderen : de procedures zijn tergend traag, loodzwaar en het is niet altijd makkelijk om bepaalde gebreken onder de tienjarige aansprakelijkheid te doen vallen. Ga bij de oplevering dus zo zorgvuldig mogelijk te werk ! 26 HOME DESIGN www.bouwen-verbouwen.be BOUWEN Pagina 25

Pagina 27

Scoor meer met een webshop in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden nieuwsbrieven online.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication