5 VOORKOMEN OPSTIJGEND VOCHT BIJ NIEUWBOUWPROJECTEN Opstijgend vocht steekt voornamelijk de kop op in oudere gebouwen. Bij nieuwbouw wordt tegenwoordig standaard de techniek toegepast om een horizontal dichtingsmembraan te plaatsen. Dit fysieke vochtscherm, aan te brengen net boven het vloerniveau, kan verschillende vormen aannemen: een membraan (folie), een plaat of een hydraulische of harshoudende waterwerende mortel. In principe evenaart de duurzaamheid van dit systeem de levensduur van het gebouw. Doch, bij foutieve plaatsing (bijvoorbeeld verkeerd niveau) is opstijgend vocht nog mogelijk. Daarnaast kan er in nieuwbouwprojecten het probleem van een overbrugging optreden. Het vocht wordt dan wel tegengehouden door het vochtscherm, maar kruipt omhoog via het pleisterwerk dat in contact staat met de muur onder het vochtscherm. Renovatiewerken Er bestaan verschillende manieren om opstijgend vocht chemisch te behandelen in bewoonde gebouwen: injectie, diffusie, transfusie of het inbrengen van cilinders. Doorgaans opteert men voor injectie, omdat het veruit de meest polyvalente, gemakkelijke en snelle techniek is met nagenoeg geen gebruiksbeperkingen. Vochtwerende of hydrofobe stoffen verdringen het aanwezige water niet rechtstreeks, maar verlagen wel de oppervlakte-energie van de poriën in de voegen en het metselwerk. Hierdoor krijgen deze een waterafstotend karakter, zodat het opstijgend vocht er niet langer kan doordringen. Afhankelijk van het vochtigheidsgehalte in de muur wordt bepaald met welk type vochtwerend product geïnjecteerd moet worden. Zo zal een solventgedragen product betere resultaten geven bij een hoog vochtigheidsgehalte (7% en meer) dan een watergedragen product of een geL Vochtwerende of hydrofobe producten worden onder druk in de muur geïnjecteerd en bij voorkeur in het voegwerk. Dat houdt in dat het pleisterwerk of de bekleding voor uitvoering verwijderd moet worden. Het merendeel van het watertransport loopt immers via de mortel. Bovendien geven gaten in de baksteen een minder esthetisch eindresultaat. Eerst worden er gaten in de muur geboord met een diepte die overeenstemt met tweederde van de dikte van de muur. De tussenafstand varieert van 80 tot 120 mm. Afhankelijk van de te injecteren stoffen en de compactheid van het materiaal dat de vochtwerende behandeling krijgt, wordt de injectiedruk vastgelegd. Zowel water- als solventgedragen vloeistoffen bieden het voordeel van een visuele controle. U kan zelf vaststellen of de muur voldoende verzadigd is. Het duurt enkele dagen vooraleer de vochtwerende siliconenlaag zich vormt. PERFECTE AFWERKING Uitdrogen Na de aanbrenging van de vochtwerende laag, duurt het nog een hele tijd vooraleer de muur droog is. De gemiddelde droogtijd bedraagt éénn maand per 2 cm muurdikte. Afwerksysteem Het volstaat echter niet om de opmars van het opstijgend vocht te stuiten net boven het vloerniveau. De muur daarboven, aangetast door vocht en zouten, verdient ook de nodige aandacht. Het hygroscopische karakter van de zouten maakt dat ze vocht uit de lucht blijven onttrekken, met dezelfde schade als gevolg. De zouten kunnen niet geneutraliseerd of uit de muur gehaald worden. Toch zijn er oplossingen voorhanden die een perfecte afwerking van de muur mogelijk maken binnen een termijn die voor uw klanten aanvaardbaar is. De kern van elke oplossing is een fysieke barrière opwerpen tussen het pleisterwerk en de door zouten gecontamineerde muur. De beste optie is het aanbrengen van een speciaal ontwikkelde folie of noppenfolie. De bevestiging kan gebeuren net behulp van lijm of met speciale kunststof pluggen. De folie of noppenfolie fungeert als een fysiek scherm, dat verdere hygroscopische vochtopname verhindert. Het is echter aan te raden dit scherm pas aan te brengen na uitdroging van de muur. Eenmaal aangebracht is de folie meteen te bepleisteren of af te werken met plaatmateriaal, zonder noemenswaardige voorbereiding. Hoewel de injectie slechts langs een kant van de muur gebeurt, moet de folie wel aan weerszijden bevestigd worden, tenzij het de binnenzijde van een buitenmuur betreft. NO AQUA 94 Bronnenmateriaal: WTCB, Technische Voorlichting 210 en 224 en Gids voor Restauratie van Metselwerk www.bouwen-verbouwen.be Pagina 93

Pagina 95

Interactieve web brochure, deze reclamefolder of handleiding is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van digi lesmateriaal.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication