2 Eigenschappen Wij zetten de typische kenmerken van cellenbeton voor u op een rijtje. Licht en stevig Cellenbeton is een licht maar toch stevig materiaal met een volumieke massa van 400 tot 700 kg/m3. Het materiaal is dus lichter dan water en wordt gerangschikt onder de “zeer lichte” materialen. Daardoor zijn de grote elementen ( 6 blokken per m2 ) toch zeer handelbaar. Deze lichtheid gaat niettemin gepaard met een niet te versmaden drukvastheid ( 3 tot 7,5 N/mm2, afhankelijk van de volumieke massa ). Dit betekent dat een kubus in cellenbeton met een zijde van 10 cm, 3 tot 7,5 ton kan dragen. In de meeste gevallen is het mogelijk een constructie met draagmuren van 3 tot 4 niveaus op te trekken. Het is uiteraard de taak van de architect om te bepalen hoever men kan gaan. Bij de keuze van de volumieke massa zal men rekening houden met de kwaliteit die men nastreeft : • een hoge volumieke massa biedt een verhoogde drukvastheid ; • een lage volumieke massa staat borg voor een betere thermische isolatie. Nauwkeurig en snel te verwerken De maatnauwkeurigheid van de producten in cellenbeton - de toegestane maatafwijking bedraagt 1 mm - maakt het mogelijk om op een zuinige manier te bouwen, met voegen van 2 à 3 mm in mortellijm. Deze techniek biedt nogal wat voordelen in vergelijking met de traditionele methode met de zogenaamde “gewone mortel” : • een toename van de thermische prestaties met 25 % ; • de koudebruggen die ontstaan bij dikke voegen in gewone mortel verdwijnen ; • gladdere oppervlakken en een makkelijkere afwerking ; • het gebouw droogt sneller zodat men er ook vlugger kan in gaan wonen. Cellenbeton laat zich even makkelijk verwerken als hout ( zagen, boren, het aanbrengen van sponningen ), wat ook inhoudt dat de afwerking van het bouwwerk ( elektriciteit, sanitair en verwarming ) vlotter zal verlopen. Minder arbeidskosten dus, en dat is altijd mooi meegenomen. Creatief ! Cellenbeton kan alle stijlen en alle vormen aan. Omdat het zo geschikt is voor speciale vormgevingen, kan de architect zijn creativiteit de vrije loop laten, uiteraard rekening houdend met de stabiliteit van het gebouw en met het budget van de bouwheer. Isolatie en thermisch comfort Het thermisch comfort van cellenbeton ligt ver boven de gemiddelde waarden. De uitzonderlijke kwaliteiten op het vlak van isolatie en thermisch comfort zijn het gevolg van de lucht die in elke kleine, totaal onafhankelijke cel gevangen zit. Resultaat ? Bij een constructie met massieve muren in cellenbeton blijft de hitte ‘s zomers buiten. Officiële proeven hebben aangetoond dat een muur in gelijmd cellenbeton 2 tot 10 maal beter isoleert dan muren opgetrokken met andere dragende materialen. Want dankzij deze techniek wordt het mogelijk koudebruggen te vermijden en energie te besparen. Studies onder toezicht van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Milieuvriendelijk Cellenbeton is een milieuvriendelijk bouwmateriaal dat het “groene label” kreeg van het vermaarde laboratorium “Bundesverband für Baubiologische Produkte” uit Stuttgart. Cellenbeton vormt inderdaad een uitermate positief antwoord op de ingewikkelde milieuproblematiek die momenteel aan de orde is, of het nu gaat om de grondstoffen zelf dan wel om de uiteindelijke verwerking ervan. Voor cellenbeton maakt men gebruik van natuurlijke grondstoffen en de productie vergt veel minder energie dan die van veel andere materialen. Het zand, afkomstig uit groeven, wordt in kleine hoeveelheden aangewend. De kalk vervult een belangrijke rol in de scheikundige reactie bij de productie van cellenbeton : door de reactie van de kalk wordt er namelijk meer CO2 opgenomen dan vrijgegeven. Kalk speelt aldus een “zuiverende” rol en beschermt zonder enige twijfel het milieu. Het cement is afkomstig van natuurlijke producten zoals stenen of krijt en wordt zonder verdere additieven toegevoegd. En het aluminium-poeder ? Dit additief dat noodzakelijk is om, bij de chemische reactie met de kalk, de cellen te vormen, is afkomstig van het afval van de industriële aluminiumproductie, en dus op zich reeds een recuperatiemateriaal. Bovendien is dit product totaal ongevaarlijk aangezien er een volledige chemische verbinding tot stand komt met de kalk om zo niet-giftige calciumaluminaten te vormen. 63 en het Ministerie van Economische Zaken toonden aan dat bij eengezinswoningen in cellenbeton 744 € tot 1363 € per jaar kon worden uitgespaard op de energie- en verwarmingskosten. Vuurvast Muren in cellenbeton zijn uitzonderlijk goed bestand tegen brand. Erkende laboratoria voerden ter zake officiële proeven uit, overeenkomstig de methoden die in de normen worden beschreven. De resultaten spreken voor zich : een scheidingswand van 7 cm dik blijkt 2 uur bestand tegen brand. Voor een muur met een dikte van 25 cm is dat 6 uur en voor een dak van 20 cm 5 uur. Logisch dus dat een degelijk ontworpen gebouw in cellenbeton kan rekenen op de goedkoopste brandverzekeringstarieven. XELLA - YTONG & SILKA Pagina 62

Pagina 64

Voor boeken, online brochures en whitepapers zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw edities.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication