1 Alle premies Steunmaatregelen, subsidies en /of premies zijn er op vier niveaus : • Federaal : in de vorm van belastingvermindering, • Regionaal : verschillend van Gewest tot Gewest, • provinciaal en gemeentelijk : : eveneens verschillend afhankelijk van provincie of gemeente. Bovendien variëren al die vormen van steun ook in de tijd. Kijk dus om te beginnen na vanaf welke datum en tot wanneer ze geldig zijn. Want tussen de datum waarop deze tabel is opgesteld en de dag dat u hem te lezen krijgt, kunnen bepaalde premies die erin vermeld staan al geschrapt of veranderd zijn. Naam van de steun / subsidie / premie / financiële stimulans Gewest • Bouw van een privé-/passieve woning. • Slopen en renoveren van een woning. • Verfraaiing van gevels. • Algemene energie-Audit. Waals : http ://energie.wallonie.be Premies in het algemeen Brussels : www.ibgebim.be www.prime-renovation.irisnet.be www.curbain.be (guichet d’information gratuit). www.bruxellesenvironnement.be Vlaams : www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie www.premiezoeker.be www.energiesparen.be www.bouwenenwonen.be www.infrax.be/nl/premies-en-acties Provincie en gemeente Naast regionale premies of belastingverminderingen kennen sommige provincies en gemeentes ook premies toe om bepaalde types van werken aan gebouwen op hun grondgebied financieel te steunen Raadpleeg de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente, en uw provincie Luxemburg : www.province.luxembourg.be Namen : www.province.namur.be Luik : www.prov-liege.be Henegouwen : www.hainaut.be Waals Brabant : www.brabantwallon.be Antwerpen : www.provant.be Vlaams Brabant : www.vlaamsbrabant.be Oost-Vlaanderen : www.oost-vlaanderen.be Naam van de steun / subsidie / premie / financiële stimulans Federaal Fiscale steun belastingvermindering / -krediet / groene lening e.d. • Voor energiebesparende uitgaven en groene leningen / lagere rentevoet. • Uitgaven voor brand- en diefstalbeveiliging. • Fiscaliteit van uw woning (kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, lenen). • Slopen : heropbouw van een woning. • Bouw / aankoop van een lage-energiewoning / passiefhuis / nulenergiewoning. • Verbouwing. www.minfin.fgov.be 46 www.bouwen-verbouwen.be Pagina 45

Pagina 47

Heeft u een editie, modern media of evakbladen? Gebruik Online Touch: whitepaper van pdf naar online converteren.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication