1 Stap 1 : Eerst en vooral : de diagnose Spreek een erkende vakman aan (bijvoorbeeld een lid van de Confederatie Bouw : www.confederatiebouw.be). Hij komt ter plaatse uw huis analyseren. Hij bekijkt de samenstelling en het gedrag van uw gezin (werkt u buitenshuis of thuis, e.d. ?). Op basis de gegevens die u hem hebt bezorgt, zal hij een aanbeveling opstellen en u een volledig, geïndividualiseerd “energiebestek” bezorgen. Die eerste diagnose en bestek zijn gratis, want deze vakman (een aannemer) verdient zijn brood op basis van dat bestek en de werken die hij daarna verwacht uit te voeren. Vaklui zoals de energiecoaches van UP2yoo (www.up2yoo.eu - tel. : 0800 23 145) zijn gespecialiseerd in het zoeken naar de meest coherente en rendabele energieoplossingen. U kunt ook een beroep doen op (door de Gewesten) erkende “onafhankelijke Auditeurs”. Dit is geen gratis dienst, maar het gaat dan wel om echte gecertificeerde Audits. Er zijn drie niveaus van erkende Audit mogelijk : Een bestaand huis dat niveau “G” haalt is een echte “energiezeef ”. Een woning (nieuwbouw) van niveau “A” levert de beste energieprestatie. Gegevens volgens de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG). 0 < Espec ≤ 45 A+ 45 < Espec ≤ 85 A 85 < Espec ≤ 170 B 170 < Espec ≤ 255 C 255 < Espec 340 < Espec 425 < Espec Espec ≤ 510 ≤ 340 ≤ 425 ≤ 510 D E F G Een bestaand huis met energieklasse « G »is zonder meer een energiezeef. Daartegenover staat en woning van energieklasse « A »(nieuwbouw), goed voor de beste energieprestatie. Gegevens volgens de Europese energieprestatierichtlijn voor Gebouwen (2002/91/EG). . Een thermische scanning kan opsporen “wat met het blote oog niet te zien is”. Het principe is eenvoudig : alle voorwerpen (alledaagse voorwerpen toch) geven een infraroodstraling af die onzichtbaar is voor het mensenoog -2,7°C KWh/m2.an 151 1. EAP (Energie Advies Procedure). Dit energieadvies wordt door een erkende Auditor gegeven in de vorm van een label (letter E tot A) voor isolatie, verwarming en sanitair warm water. U krijgt ook aanvullend aanbevelingen om energie te besparen, met een begroting van de investeringen die voorrang moeten krijgen. 2. Energieprestatiecertificaat voor gebouwen (“EPC”-certificaat) Dit certificaat is verplicht bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (bouwen of verbouwen) en kost tussen 150 en 600 euro (appartement tot villa). Ook bij de verkoop of verhuring van een pand is de eigenaar verplicht een EPC-attest voor te leggen aan de toekomstige bewoner, zodat die over een energie-identiteitskaart beschikt van het pand dat hij in gaat trekken. De klassering gebeurt volgens volgende indicatoren : • verbruik van primaire energie (gas, stookolie, elektriciteit) ; • verbruik van verwarmingsenergie ; • CO2-emissie. Het EPC-certificaat klasseert een gebouw volgens een energieprestatieschaal van A (zeer energiezuinig) tot G (energieverslindend). 3. Thermografische expertise Deze techniek bestaat erin de koudebruggen op te sporen en te analyseren met behulp van een infraroodcamera (zie hieronder). Daarna worden oplossingen voorgesteld. Hoe roder de kleur, hoe meer energie verloren gaat 14,9°C 36 www.bouwen-verbouwen.be Pagina 35

Pagina 37

Heeft u een rapport, digibrochure of digi-sportbladen? Gebruik Online Touch: relatiemagazine naar een online publicatie omzetten.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication