Alleen filters die geregeld worden schoongemaakt, zullen efficiënt werken. Maar welke filter u ook gebruikt, hij zal het water niet gezond maken. Daarvoor moet u het water behandelen met producten als broom of chloor, of een beroep doen op automatische apparaten als chlorinatoren, ionisatoren of ozonatoren. Bovendien moet de pH (de zuurheidsgraad) van het water op hetzelfde peil worden gehouden als die van het menselijk lichaam, dat wil zeggen tussen 7,2 en 7,8. Met automatische schoonmaaksystemen kan u de wanden en de bodem van het zwembad grondig reinigen zonder dat het leeg hoeft te zijn. Kostprijs: ongeveer 2.200 €. Een privé-zwembad met gemiddelde afmetingen vergt wekelijks 20 minuten onderhoud, met name: • de bodem stofzuigen en de grote onzuiverheden weghalen • de test uitvoeren om de waterkwaliteit te bepalen • afhankelijk van het resultaat van de test, de nodige producten toevoegen. De verwarming van het zwembad In een zwembad bedraagt de ideale watertemperatuur 22 tot 26°C.U kan die temperatuur op vijf verschillende manieren bereiken: • door middel van een elektrisch verwarmingstoestel dat enkel het zwembad bedient en zich op het uiteinde van het pomp- en filtercircuit bevindt, alvorens het water opnieuw in het zwembad wordt gestuwd (bij erg kleine zwembaden) • door middel van een warmtepomp die de gratis calorieën uit de omgevingslucht recupereert en zo onrechtstreeks het zwembadwater verwarmt • door middel van zonnepanelen die op het dak van de woning, in de tuin of op de eventuele overkapping van het zwembad worden gemonteerd • door middel van een verwarmingsketel op gas (aardgas of propaangas) die enkel het zwembad bedient en doorgaans wordt geplaatst in een nabijgelegen kelder of in een dienstlokaaltje BETAFENCE • door middel van een warmtewisselaar die op de bestaande verwarmingsketel van de woning wordt gemonteerd, ongeacht of die nu op gas dan wel op stookolie werkt. Veiligheid in het zwembad Het zwembad moet beantwoorden aan de veiligheidsregels van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) dat een volumeomhulsel en een beschermingsvolume vastlegt. Uiteraard mogen er zich daarbinnen geen elektrische leidingen, contactdozen, bedienings- of regelmechanismen, lichtarmaturen, stopcontacten of verwarmingsweerstanden bevinden tenzij de terzake geldende normen strikt worden nageleefd. Het is dus beter, ja zelfs onontbeerlijk een zwembadspecialist in te schakelen. De afdekking Er bestaan verschillende types van zwembadoverdekkingen: een automatisch luik, eventueel voorzien van zonnecollectoren (de beste, meest efficiënte, veiligste maar ook de duurste oplossing), een drijvende polyethyleenfolie of een verhoogd afdekzeil. Een drijvend afdekzeil is natuurlijk veel goedkoper dan de andere systemen. Het concept is uiterst eenvoudig: met behulp van een oprolmechanisme dat bestaat uit een onderstel en een as, wordt het zeil opgeborgen. Het opzetbad Een geval apart: een opzetbad vergt geen graafwerken, maar een vlakke ondergrond zonder oneffenheden is wel een vereiste. Een dergelijk zwembad bestaat hetzij uit opblaasbare ringen, hetzij uit een liner en een onbuigzame wand, hetzij uit een liner die wordt ondersteund door een frame in metaal of plastic. Een opzetbad voor het hele gezin wordt doorgaans tot de helft ingegraven maar kan altijd worden gedemonteerd. Het bestaat tevens uit een onbuigzame verticale wand die een liner in PVC ondersteunt. Een dergelijk zwembad kan worden uitgerust met een klassiek filtersysteem. POOL COVER Pagina 276

Pagina 278

Interactieve digitale nieuwsbrief, deze catalogus of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van online spaarprogramma.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication