• Het evenwicht tussen aangevoerde en afgevoerde grond hangt samen met de mate waarin de aarde verzakt. Niet-omgewoelde aarde neemt minder volume in dan omgewoelde aarde. De inkrimpingscoëfficiënt na verzakking bedraagt 1 tot 1,5% voor zand, 2 tot 5% voor teelaarde en 4 tot 8% voor kleigrond. Wat concreet betekent dat aangevulde grond zich 1 tot 8% boven het geplande nivelleringspeil moet bevinden. Het verzakken van de grond gebeurt vanzelf en duurt een heel jaar. • Als u een helling aanlegt, mag u de verschuivingshoek niet overschrijden. Zo niet zou de aarde kunnen wegschuiven. Voor net omgewoelde grond bedraagt de maximale verschuivingshoek 30° voor zand, 35° voor grind, 35° voor klei en 45° voor keien. • Als u een talud wil beplanten en onderhouden, dan moet de basis twee of drie keer de hoogte bedragen. Een nog steiler talud is instabiel en valt niet te bewerken. 4. Het profiel van de tuin ligt vast U kan nu starten met de nivelleringswerkzaamheden. Net als de grote grondverplaatsingen kan ook de nivellering mechanisch of met de hand gebeuren. Voor welke techniek u kiest, hangt niet alleen af van de mate waarin de tuin toegankelijk is voor werftoestellen maar ook van de tijd en het budget dat u aan de operatie wenst te besteden. Voor de kleine bulldozers die men momenteel gebruikt, is een doorgang met een breedte van 1,5 tot 1,6 meter voldoende. Ze kunnen dus op de meeste plaatsen worden ingezet (vergeet niet dat u zo’n toestel ook kan huren!). 5. Een tuin wordt aangelegd rondom een stevige structuur Toegangsweg, terras, parkeerplaats, muurtjes, trappen en zelfs een zwembad of een tennisplein vormen de stevige structuren, zeg maar het geraamte van een tuin. Grasvelden en vijvertjes noemt men in het technische jargon de «vlakke» of «horizontale» delen van de tuin. Denk bij het ontwerpen van deze delen al aan het onderhoud dat ze zullen vergen. Anderzijds mag u uw tuin ook niet vol leggen met nutteloze wegeltjes. Paadjes moeten van de straat naar het huis lopen, van het huis naar de garage, van de plaats waar u afval opslaat naar de straat,.. kortom ze moeten de verschillende toegankelijke delen van de tuin met elkaar verbinden. De paadjes kan u nog in een later stadium bestuderen. Het is zelfs beter de woning en dus ook de tuin een tijdje te gebruiken alvorens de wegeltjes uit te stippelen. Want dan bepalen de gewoonten van de bewoners waar er paadjes komen. BOFLEX Pagina 270

Pagina 272

Interactieve digitale folder, deze catalogus of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van web vaktijdschriften.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication