SIBOMAT Het aannemingscontract Deze overeenkomst bepaalt concreet hoe de samenwerking met uw aannemer moet verlopen. Indien het contract onderworpen is aan de wet-Breyne (zie verder), moet het voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Zo niet, dan kunnen de bouwheer en de aannemer vrij de voorwaarden van het contract overeenkomen. Maar dan bestaat het risico dat het contract onvoldoende duidelijk of voor discussie vatbaar is. Hier volgen alvast enkele punten die er zeker in moeten worden vermeld : • De registratie van de aannemer. Een geregistreerde aannemer is in regel zowel met de belastingadministratie als met de RSZ. Indien u werkt met een niet-geregistreerde aannemer, bent u persoonlijk aansprakelijk voor belastingen of sociale bijdragen die deze aannemer niet zou hebben betaald of gestort. Bovendien kunt u geen enkele aanspraak maken op welke premie ook noch op een verlaagd btw-tarief. Een lijst van geregistreerde aannemers is te verkrijgen bij het hoofdbestuur van de Directe Belastingen, 1010 Brussel (02 210 24 70 of 73). Opgelet : u moet het btw-nummer van de aannemer kennen om hier inlichtingen te verkrijgen. • De identiteit van beide partijen • De uitvoeringstermijn (met opgave van een begin- en einddatum van de werken) • De boetes die zijn bepaald indien de werken niet binnen de opgegeven termijn klaar zijn • De prijs : forfaitair of op basis van prijzen vastgelegd volgens hoeveelheden, zoals opgegeven in de opmetingsstaat • Een eventuele formule voor prijsaanpassingen (waarmee de aannemer zich indekt tegen een stijging van de arbeidskosten en/of een prijsstijging voor de grondstoffen). U kunt natuurlijk die clausule weigeren, maar denk eraan dat in dat geval de aannemer in de verleiding kan komen om alle nodige grondstoffen aan te kopen van bij het begin van de werken, wat elke wijziging nadien onmogelijk of gewoon onbetaalbaar maakt. • De betalingswijze, het bedrag van het voorschot en dat van de waarborg • De naam van de architect • De procedure, de plaats en de datum van de voorlopige en definitieve oplevering (zie verder) • De tienjarige aansprakelijkheid. Net zoals de architect tien jaar lang aansprakelijk blijft voor het ontwerp, is de aannemer tien jaar lang aansprakelijk voor eventuele fouten bij de uitvoering van de werken. • Enz. 24 www.bouwen-verbouwen.be De bouwtechniek Gezien de evolutie van de technieken wordt vandaag niet langer een onderscheid gemaakt tussen “traditioneel” en “industrieel” bouwen. In elk zogenaamd “traditioneel” bouwwerk wordt tegenwoordig wel een of ander geïndustrialiseerd (d.w.z. in de fabriek vervaardigd) element verwerkt : ramen, beglazing, sanitaire uitrusting, verwarming, enz. De baksteen zelf is trouwens een geïndustrialiseerd onderdeel. Het traditionele is dus geëvolueerd. We dienen nu eerder een verschil te maken tussen systemen waarbij : SOMMIGE onderdelen werden geïndustrialiseerd : in dat geval spreekt men van traditioneel ; het MERENDEEL van de onderdelen in de fabriek werd gefabriceerd en gemonteerd, of zelfs helemaal in de werkplaats werd gemonteerd. In dit geval spreekt men meestal van “systeembouw”. Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) Lombardstraat 42 • 1000 Brussel 02 511 65 95 Pagina 23

Pagina 25

Interactieve web magazine, deze nieuwsbrief of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van e-nieuwsbrieven.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication