11 Waterkracht Omdat water deel uitmaakt van een kringloop (verdamping, neerslag en afvloeiing), is het ook een hernieuwbare energie. Om energie uit waterkracht te generen moeten wij terugkeren naar het basisprincipe : er is voldoende waterdebiet en verval (de hoogte van waarop het water valt) nodig. Watervallen, stroomversnellingen, canyons, diepe valleien of rivierkronkels zijn ideale plaatsen om waterkracht op te wekken, maar die zijn in België weinig te vinden. Wat de installatie betreft, is een opstelling mogelijk : • in de stroming (in geval van beperkte hoeveelheden water) • met gedeeltelijke aanleg : in plaats van op een dam installeert men op de oever van de rivier een reservoir waar het water binnenstroomt • een stuwdam waardoor het water zich ophoopt (zoals in Gileppe), • oppompen (zoals de waterval van Coo). Men moet dus eerst en vooral topografisch de ideale plaats vinden om een centrale (hoe klein ook) te bouwen. Eenmaal die voorwaarde vervuld, moet die centrale bestaan uit een generator, een regulator (die instaat voor de controle van de oplading en ontlading van de accumulator), een opslagsysteem (accumulator). Tenzij het gaat om een plaats waar een aansluiting op het lichtnet onmogelijk, moeilijk of te duur is, valt de economische balans van hydro-elektriciteit vaak negatief uit, behalve wanneer het gaat om elektriciteitsvoorziening van enkele huizen. Daarom wordt bij gebruik van hydro-elektriciteit meestal in de mogelijkheid voorzien om de installatie aan te sluiten op het bestaande net dat wordt beheerd door de elektriciteitsmaatschappijen. U « pompt » stroom van het net wanneer uw productie van hydro-elektriciteit lager ligt dan uw verbruik en, omgekeerd, u levert elektriciteit aan het net wanneer u er te veel produceert. Een installatie die op het net is aangesloten moet wel aan bepaalde technische voorwaarden voldoen - zowel op boekhoudkundig als op veiligheidsvlak - die in België zijn vastgelegd door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas. Financiële stimulansen en adviezen Soms vindt u moeilijk uw weg in alle steunmaatregelen, adviezen en stimulansen die worden geboden voor fotovoltaïsche of thermische zonne-energie of als u energiebezuinigende werken wilt uitvoeren (zoals verbetering van thermische isolatie of de installatie van een zuinige ketel). Hieronder vindt u de belangrijkste websites per Gewest. Ook de Federale Staat kent belastingverminderingen en andere fiscale voordelen toe voor energiebezuinigende investeringen. Woont u in het Brusselse Gewest : www.apere.org www.ibgebim.be www.curbain.be Woont u in het Waalse Gewest : http://energie.wallonie.be Woont u in het Vlaamse Gewest : www.ode.be www.energiesparen.be Op federaal niveau : http://mineco.fgov.be/energy/home_fr.htm 204 www.bouwen-verbouwen.be DAIKIN HERNIEUWBARE ENERGIE Pagina 203

Pagina 205

Heeft u een magazine, turnpages of digi-onderwijs catalogussen? Gebruik Online Touch: vakblad digitaal publiceren.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication