11 DAIKIN DAIKIN Bodem- en geothermische energie Geothermische energie Geothermische energie of aardwarmte gebruikt de warme waterdamp of het warme water dat in de aardkorst zit, om turbines aan te drijven of om gebouwen of water te verwarmen. In grote lijnen onderscheidt men : • Geothermie met hoge energie (maar dan 150°C), wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Deze toepassing is de meest rendabele, maar is beperkt tot vulkanische gebieden. • Geothermie met middelmatige energie (tussen 80° et 150°C) wordt onder meer gebruikt voor de productie van elektriciteit . • Geothermie met lage energie (minder dan 80°C) wordt alleen gebruikt voor de productie van warmte (voornamelijk verwarming). In België kunnen op enkele plaatsen (Saint-Ghislain, Douvrain, Ghlin, Turnhout en Herentals) bronnen met lage temperatuur worden gebruikt. Bodemenergie Bodemenergie gebruikt de temperatuur van de bodem of het water om een woning te verwarmen of af te koelen. Die energie uit de bodem wordt gewonnen door circulatie van een vloeistof in ondergrondse leidingen. De vloeistof gaat door een warmtepomp die de warmte opneemt en afgeeft. 200 Lees over de warmtepomp ook meer in ons hoofdstuk 12 « VERWARMING ». Met bodemenergie kan een warmtepomp dus warmte van onder de grond halen om een gebouw te verwarmen. In de zomer kan de pomp in de omgekeerde richting werken en als systeem voor klimaatregeling dienen, door warme lucht uit het gebouw te onttrekken en in de bodem af te geven. Wat het kostenplaatje betreft, is een van de belangrijkste voordelen van een systeem op basis van bodemenergie de goedkope werking in vergelijking met de kosten voor verwarmingstoestellen op gas, stookolie, propaan of elektriciteit. De installatie is dan wel weer een dure aangelegenheid, zodat het systeem vooral gebruikt wordt bij gegroepeerde bouwprojecten. Op milieuvlak moet u weten dat, indien u met een open systeem werkt (u onttrekt water en de bijbehorende energie uit de bodem en stuurt het water terug naar zijn bron), u de bodem moet beschermen en dus de milieureglementering moet toepassen. Een warmtepomp is een toestel dat de warmte aan een omgeving met lage temperatuur onttrekt en die overbrengt naar een warmere omgeving. Maar van nature gaat warmte alleen van een warmere omgeving naar een koudere. Een warmtepomp heeft dus energie nodig om te kunnen werken (elektriciteit in residentiële constructies). Daarom wordt een warmtepomp eerder gezien als een REG-techniek (rationeel energiegebruik) dan als een techniek op het vlak van hernieuwbare energie. www.bouwen-verbouwen.be Pagina 199

Pagina 201

Heeft u een handleiding, onlinemag of digitale cursussen? Gebruik Online Touch: krant digitaliseren.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication