10 schoorsteen bij vernieuwbouw Wie beslist een woning te renoveren, zal uiteraard ook nagaan hoe het gesteld is met de verwarmingsinstallatie en meer bepaald met de verwarmingsketel en met de schoorsteen. De oplossing voor de schoorsteen bestaat erin langs boven een metalen rookkanaal (enkelwandig of dubbelwandig roestvrij staal) in de schoorsteen te schuiven (schoorsteenbebuizing). De buis die daarvoor wordt gebruikt, moet uit één stuk bestaan, d.w.z.. zonder één enkel verbindingsstuk. De kenmerken van een goede schoorsteen De trek Twee soorten van factoren bepalen of uw schoorsteen goed trekt: externe factoren en interne factoren. • Externe factoren: een bomenrij kan uw schoorsteen minder goed of juist beter doen trekken. Anderzijds is ook de overheersende windrichting in combinatie met de oriëntatie van de schoorsteen een doorslaggevend criterium. Een “goede” schoorsteen steekt boven het dak uit en is tussen 30 en 100 cm hoog. Ze staat haaks op de overheersende windrichting. • De doorsnede van het schoorsteenkanaal hangt af van de hoogte en de vorm van de schoorsteen, van de afwezigheid van oneffenheden, van de eventuele schuine stand van het rookkanaal, van de hoeveelheid rook die door de verwarmingselementen wordt gevormd en dus ook van de aard van die rook. Ook de toevoer van verse lucht en de isolatie van het schoorsteenkanaal zelf zijn doorslaggevend. Het is belangrijk dat de doorsnede van het schoorsteenkanaal niet té klein is, zodat de verbrandingsgassen er makkelijk in kunnen verdwijnen. Maar een té groot schoorsteenkanaal zal de gassen dan weer gevangen houden. Met wellicht een terugslageffect tot gevolg. Eventuele problemen M-DESIGN Doordat de verwarmingsunit wordt gestuurd door een thermostaat in één van de vertrekken, kan men de temperatuur regelen. Toch is een bevredigende temperatuurregeling in alle vertrekken slechts mogelijk wanneer de warmteverliezen in elk vertrek precies op dezelfde manier variëren als in het vertrek waar de thermostaat zich bevindt. En dat is niet evident: niet alleen zijn de warmteverliezen in elk lokaal anders (denk maar aan vertrekken die op het noorden liggen of waar de wind op inbeukt), ook de opgenomen warmte (van verlichting, mensen in het vertrek, toestellen, zonnestralen,…) verschilt. De nettowarmteverliezen kunnen dus sterk schommelen van vertrek tot vertrek. Het centrale systeem met lucht kan worden aangevuld met een luchtfilter en een -bevochtiger, dit om de vochtigheid te doen toenemen wanneer die tot een vooraf vastgelegd minimumpeil is gedaald. Men kan ook verse lucht toevoegen aan de uit het vertrek onttrokken lucht. Of men kan verse lucht gebruiken om de vertrekken af te koelen, wanneer de buitentemperatuur onder de gewenste kamertemperatuur daalt. Het systeem kan nog worden verbeterd zodat het kan instaan voor afkoeling en ontvochtiging, hetzij door de spiraal die men gebruikt voor de verhitting te voeden met koud water, hetzij door een aparte koelspiraal te installeren. Bij de meest eenvoudige uitvoering wordt de drogeboltemperatuur gecontroleerd en kan de vochtigheid schommelen binnen vooraf vastgelegde waarden. van de schoorsteen • De verbrandingsgassen kunnen in de schoorsteen een verbinding vormen tussen zuurstof en koolstof. Als de rook terugslaat of de schoorsteen barsten vertoont, dreigt er levensgevaar door koolstofmonoxidevergiftiging (CO). • Het vocht in de schoorsteen kan - bij het dauwpunt - water worden. En dat kan nefaste gevolgen hebben voor de materialen. Er kunnen vlekken ontstaan, de zwavel kan een chemische verbinding vormen met water en zo zwavelzuur vormen dat bakstenen, cement en materialen die niet tegen corrosie werden behandeld, aantast. En er kunnen schoorsteenbranden ontstaan... • Hebt u problemen met de bestaande schoorsteen van uw woning? Breek niets af alvorens na te gaan wat er op de markt voorhanden is. Schakel eventueel een specialist in. Door in de schoorsteen metalen rookkanalen (doorgaans in roestvrij staal) aan te brengen, kunnen uw problemen worden opgelost. Men spreekt dan van “schoorsteenbebuizing”. 188 • Vermijd een te grote of een te kleine verwarm ingsketel. • Plaats de kamerthermostaat niet op een koude buitenmuur of boven een radiator. • Een HR-ketel is misschien wel duurder dan uw oude ketel, op lange termijn zal hij u wel handenvol geld besparen! • Laat uw verwarmingsketel onderhouden (vooral als het een stookolieketel is). • Ontlucht uw radiatoren, ontdoe ze van stof, • Haal het maximum uit voordelige tarieven zoals het tweevoudig uurtarief of het uitsluitend nachttarief • Als u elektrisch wil verwarmen, kiest u beter voor accumulatietoestellen. Die zijn zuiniger dan traditionele convectoren. • Stel de kamerthermostaat in op 20°C als u thuis bent. En vergeet niet de temperatuur te verlagen wanneer u vertrekt! • Rust uw verwarmingsinstallatie uit met thermostaatkranen. • Laat uw schoorsteenkanaal onderhouden. • Laat nooit de ramen wagenwijd openstaan terwijl de verwarmingsinstallatie op volle toeren draait. • Sluit de deuren tussen de verschillende vertrekken, vooral als er in die vertrekken een andere temperatuur heerst. www.bouwen-verbouwen.be Pagina 187

Pagina 189

Heeft u een clubmagazine, pagedirect of digi-relatiemagazines? Gebruik Online Touch: folder online zetten.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication