10 De schoorstenen Het doel van de schoorsteen: de verbrandingsgassen afvoeren naar de open lucht, naar een plaats waar die gassen de vrije ruimte hebben en goed weg kunnen, dit om te vermijden dat de verbrandingsproducten opnieuw neerslaan. Een goede raad: vergeet niet dat u uw schoorsteenkanalen jaarlijks door een erkende firma moet laten onderhouden (voor gas is dit niet verplicht, omwille van de zuivere verbranding). Hoe werkt een schoorsteen? Een schoorsteen wekt een onderdruk op die van twee factoren afhangt: de nuttige hoogte (hoe hoger de schoorsteen, hoe groter die onderdruk) en het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de temperatuur van de verbrandingsgassen. Dit is uiteraard paradoxaal: als de rook erg warm is, betekent dit dat het rendement van de ketel laag ligt (aanzienlijk warmteverlies). En dus zal men de onderdruk vergroten door in alle gevallen te sleutelen aan de nuttige hoogte van de schoorsteen. Waar bevindt ze zich? De schoorsteen moet opgaan in de architectuur van het gebouw en hoeft niet tegen een buitenmuur aan te leunen. De ideale schoorsteen mondt uit boven de nok van het dak of ongeveer 1 m boven een plat dak. Het rookkanaal moet verticaal omhoog gaan. Vermijd dat de schoorsteen aan leef- of slaapvertrekken grenst, tenzij u werk maakt van een doorgedreven geluidsisolatie. De doorsnede van het rookkanaal hangt dan weer af van het vermogen van de ketel en van de hoogte van het schoorsteenkanaal. De doorsnede mag in geen geval kleiner zijn dan de doorsnede van de uitgang van de rookkast. En wat met condensatie? Het is van groot belang dat de schoorsteen perfect aan de verwarmingsinstallatie wordt aangepast, vooral dan als het gaat om installaties die werken bij lage temperatuur. Bij de verbranding van stookolie komt er namelijk S02 vrij, dat normaliter door de schoorsteen in gasvormige toestand in de atmosfeer wordt uitgestoten. Onder de 60°C treedt er condensatie op en verbindt het S02 zich met water (H20) waardoor er zich uiterst corrosieve zwavelzuurmoleculen vormen (H2S04). Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij schoorstenen die aan weer en wind zijn blootgesteld en dus koude wanden hebben. Ook bij de verbranding van gas kan er waterdamp condenseren, al vallen de corrosiefenomenen uiteraard niet te vergelijken. De schoorsteen in een nieuwbouw Schoorstenen in metselwerk hebben hun tijd gehad: vandaag werken de aannemers meestal met prefabelementen. Het meest gebruikte materiaal is momenteel het dubbelwandige, metalen rookkanaal. We vermelden hier verder de schoorsteen in geëxpandeerde klei, al vergt die wel een minimum aan metselwerk. En dan is er nog een heus luxeproduct: het metalen schoorsteenkanaal met een buitenwand in roestvrij staal en een binnenwand in aardewerk. M-DESIGN Het dubbelwandige, metalen prefabkanaal • Een betere trek en geen turbulenties dankzij de ronde doorsnede van de metalen buis. • Aangezien de binnenkant glad is, worden de gassen beter afgevoerd, wordt er nagenoeg geen roet of teer afgezet en verloopt het schoor steenvegen zeer vlot. • De schoorsteen trekt goed en dergelijke rookkanalen zijn relatief goed bestand tegen schoorsteenbranden. • De schoorsteenkanalen zijn licht en nemen weinig plaats in. Dankzij allerlei hulpstukken voor hoeken, bochten en aftakkingen vormen hellingen geen probleem. Overigens komen deze hulpstukken ook uitstekend van pas bij herstellingen. • Er is een enorme keuze aan standaarddiameters: van 50 tot 600 mm. • De montage verloopt snel en vlot en de kosten blijven beperkt. • Metalen schoorsteenkanalen kunnen prat gaan op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Langsheen een buitenmuur: omdat ze zo licht zijn, kunnen metalen rook kanalen heel makkelijk tegen een buitengevel worden gemonteerd. De schoorsteen wordt dan tegen de buitenmuur gehouden met aangepaste klemmen. Speciale funderingen zijn niet nodig. • Aan de binnenkant, dwars door de verdiepingen heen: er moet vooral aandacht worden besteed aan de doorgang doorheen het plafond en het dak. Het metalen rookkanaal kan het best al van in het verwarmingstoestel vertrekken. • Aan de binnenkant, in het metselwerk: het metalen rookkanaal kan worden bekleed met metselwerk of met vuurvaste materialen. In dit geval moet u wel inspectieopeningen voorzien. Bij renovatie bestaat de oplossing erin het rookkanaal in de schoorsteen te schuiven en er eventueel isolatiemateriaal rond aan te brengen. • Directe afvoer onder een hellend dak: dankzij de diverse hulpstukken met uiteenlopende vormen kunnen metalen rookkanalen vlakbij de nok van het dak uitmonden, zonder dat het nodig is het gebinte te verstevigen. Toch mag de deviatie ten opzichte van de verticale as hoogstens 45° bedragen. 186 www.bouwen-verbouwen.be Pagina 185

Pagina 187

Voor nieuwsbrieven, online club bladen en catalogussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw edities.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication