10 Welke energiebron ? Eerst en vooral : vergeet niet dat de beste energie de niet verbruikte energie is. Fossiele brandstof (gas, stookolie, steenkool), elektriciteit (klassieke of nucleaire centrale) of hernieuwbare energiebronnen ? Hernieuwbare energiebronnen zijn : • Windenergie : opgewekt door windkracht • Zonne-energie : opgewekt door de zon • Hydro-elektriciteit : opgewekt door waterkracht • Biomassa : afkomstig van organische materie • Geothermische warmte : afkomstig van de aardwarmte • Hout : afkomstig van gecontroleerde bosbouw (hout is een hernieuwbare energiebron op voorwaarde dat evenveel bomen worden geplant als er worden geveld en dat het bos zijn vitale ecologische functie blijft vervullen). Zie hierover ons hoofdstuk 13 Hernieuwbare energiebronnen. • Gas : wordt in twee vormen gebruikt : aardgas en propaangas. Het voordeel is dat het schoon en gebruiksvriendelijk is. Met aardgas is er geen bevoorradingsprobleem - geen opslag of bestelling nodig - en het biedt een goed rendement. ropaangas, dat aardgas kan vervangen bij afwezigheid van een distributienet, leunt sterk aan bij de eigenschappen van aardgas. • stookolie of mazout : stookolie voor huishoudelijk gebruik (huisbrandolie) heeft een rode kleur. Het is een gebruiksvriendelijke energiebron met hoog rendement. Maar voor stookolie is een speciale opslagruimte nodig, meestal een ondergrondse (3) tank (al vanaf 500 liter). Opgelet: stookolietanks moeten beantwoorden aan een regionale reglementering. • Elektriciteit : voor verwarming (bijvoorbeeld met een warmtepomp) op elektriciteit zijn geen verwarmingsketel, schoorsteen en opslagtank nodig. Dit systeem is heel flexibel in gebruik, maar vraagt een degelijke thermische isolatie. Opgepast: elektrische verwarming en EPB 3 gaan niet samen. • Zonne-energie : heeft als voornaamste voordeel dat zij gratis is, maar u hebt er wel een specifieke installatie voor nodig. EPB = Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen. Zie op www.epb-oplossingen.be en lees het hoofdstuk Isolatie 6. PEB in het Frans Bovenste verbrandingswaarde. elke brandstof heeft twee verwarmingsvermogens : de stookwaarde (Pci) en de verbrandingswaarde of bovenste verbrandingswaarde ( Pcs). Het verschil tussen die twee is de latente warmte van de waterdamp : Pcs = Pc i + latente verdampingswarmte. Met andere woorden, Pci staat voor de specifieke hoeveelheid warmte die wordt opgewekt door een fossiele brandstof, zonder rekening te houden met de damp die via de schoorsteen wordt afgevoerd (die hoeveelheid warmte gaat dus verloren en wordt niet meegerekend). Voor de Pcs wordt die hoeveelheid warmte wel meegerekend, zodat dit staat voor de totale hoeveelheid energie die ter beschikking komt. In het verleden, voor het gebruik van de condensatietechniek, liep de temperatuur van de verbrandingsgassen op zodat het water bij de verbranding altijd vrijkwam in de vorm van damp die verloren ging in de verbrandingsgassen. 170 www.bouwen-verbouwen.be ANTARGAZ ANTARGAZ Pagina 169

Pagina 171

Interactieve e-rapport, deze folder of archief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van internet onderwijs magazines.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication