10 Hieronder een (nietvolledige) lijst van de criteria die u in acht Minimum energetisch rendement Nieuwe richtlijnen ! moet nemen: • beide uiteinden van de buis moeten worden verankerd op een vast punt. • de radiator of de collector moet stevig worden vastgemaakt om elke opwaartse beweging ingevolge het krimpen of uitzetten van de buis tegen te gaan. • de buiskoker moet met aangepast gereedschap worden doorgezaagd, dit teneinde de basisbuis niet te beschadigen. • bij de koppeling met de muuraansluitingen moeten enkele regels in acht worden genomen. • een schuine koppeling met een muuraansluiting wordt afgeraden. • de buis moet worden beschermd tegen UV-stralen. • de koppeling tussen buizen en verbindingsstukken gebeurt het best bij een temperatuur van meer dan 5°C. Dankzij de overlangse “rand tegen rand”lastechniek heeft deze buis een constante dikte over haar hele omtrek. Dat maakt ze meteen ook beter bestand tegen vervormingen. Bovendien kan zo’n buis goed tegen druk en tegen temperatuurschommelingen. Qua geluidsisolatie valt een buis met aluminiumkern te vergelijken met een PE-X buis. Ook het drukverlies is minimaal. Deze buizen ogen fraai zodat zichtbare montage geen probleem is. Worden ze toch onder de slijtlaag verborgen, dan kan men ze met behulp van een metaaldetector opsporen. De plaatsing van buizen met aluminiumkern vergt slechts weinig gereedschap. Omdat ze niet veel wegen, verloopt het transport vlot, zelfs wanneer het gaat om grote rollen. Ook het afrollen daarvan is kinderspel. Vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie is er een minimum energetisch rendement nodig voor de energieverbruikende toestellen, om de toestellen van de Europese markt te verwijderen die teveel verbruiken. Toepassingsgebied De richtlijn “rendement” over verwarmingsketels betreft in het bijzonder de volgende toestellen : • Olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 4 kW en gelijk aan of lager dan 400 kW, met uitzondering van : • Centrale verwarmingsketels die gestookt worden met “speciale” vloeibare of gasachtige brandstoffen, zoals de residuele industriële gassen en de biogassen ; • Centrale verwarmingsketels die gestookt kunnen worden met andere brandstoffen ; • Ketels die afzonderlijk als eenheid kunnen worden geproduceerd ; • Toestellen met een nuttig vermogen van minder dan 6 kW, die uitsluitend zijn ontworpen voor een systeem met zwaartekrachtcirculatie, voor de opslag van warm tapwater ; • Doorstromingstoestellen voor de ogenblikkelijke bereiding van warm water ; • Fornuizen en verwarmingstoestellen voor ruimten, die als nevenfunctie warm water leveren voor de centrale verwarming en als tapwater. De essentiële rendementsvereisten voor verwarmingsketels betreffen de rendementen bij nominaal vermogen en met deellast voor de standaardketels, de lagetemperatuurketels en gasgestookte ketels met rookgascondensor, en ze zijn tevens in functie van de label ( 1 tot 4 sterren ). Bron ‘FOD Economie’ http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Duurzame_ontwikkeling/Energieefficientie/richtlijnen_rendement/#.VFt-APmG98F Nieuwe benadering Deze richtlijn is een richtlijn “nieuwe benadering”: de fabrikant heeft de verantwoordelijkheid om producten op de markt te brengen die beantwoorden aan de essentiële vereisten van de richtlijn en maakt dit kenbaar aan de verbruikers door de markering “ CE ” te plaatsen. Dit veronderstelt dat de producten conform de overeenstemmende Europese geharmoniseerde normen zijn ( of equivalente normen ). Deze conformiteit wordt geverifieerd door de nationale overheden die belast zijn met het markttoezicht, in samenwerking met de overige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie. In geval van niet-conformiteit kan het product verboden worden op het Europese grondgebied. Behalve de CE-markering voorziet de “ nieuwe benadering ” ook in de verplichting voor de fabrikant of zijn mandataris op de Europese markt, om een verklaring van conformiteit en een technisch dossier op te stellen. Evolutie De richtlijn “ rendement ” over verwarmingsketels is nog altijd van toepassing ondanks dat de kaderrichtlijn 2005/32/EG “ Ecodesign ” ondertussen werd gepubliceerd. Zij is voorlopig geldig als uitvoeringsmaatregel van deze kaderrichtlijn, ongeacht andere uitvoeringshandelingen waartoe in de toekomst zou kunnen worden besloten. Besprekingen zijn aan de gang met het oog op het opstellen van een “ Ecodesign ” verordening. 160 www.bouwen-verbouwen.be Pagina 159

Pagina 161

Interactieve internet vakblad, deze PDF of vakblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van e-flyers.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication