8 De ramen Het moet dus wel degelijk sterk zijn: • weerstand bieden aan de mechanische druk van de hevigste wind, • water- en luchtdicht zijn, • isoleren tegen de koude, • isoleren tegen de warmte, • isoleren tegen het geluid van buitenaf. Indien het vensterraam een geldige akoestische en thermische isolatie bezit, dan wordt het resultaat bekomen door het duo beglazing-raam. Het is dus aangeraden uw ramen te voorzien van passende beglazing. In de mate dat het venster een maximum aan licht moet doorlaten, dient men de grootst mogelijke oppervlakte voor te behouden aan de beglazing. Het raam moet eveneens de afvoer naar buiten mogelijk maken van gecondenseerde waterdamp op de binnenzijde van de vensters. In open stand van het venster moet de opening voldoende ruim zijn om verluchting en lichtinval te verzekeren en om de bewoner van het omringende landschap te laten genieten. Binnen de lokalen moet het zo weinig mogelijke plaats innemen. Men moet de stand kunnen vergrendelen om te vermijden dat het niet gaat klappen met de wind. Wanneer het naar buiten opent, moet men het kunnen vastzetten in een gekozen positie zodat het geen gevaar gaat betekenen (vallen van de vleugel of van het glas). Het maakt eveneens een nooduitgang uit in geval van brand. Zoals de deuren, zijn de ramen samengesteld uit twee basisonderdelen: • een kader, “raamkozijn” genaamd”, ingebouwd in de muur of erop bevestigd. • een opvulling, bestaande uit de beweegbare, beglaasde delen, “raamvleugel” genaamd. Deze samenstellende delen kunnen al dan niet aangevuld worden met één of meerdere vaste beglaasde delen, “vaste ramen” genaamd. Dakvensters De eerste vereiste van een dakvenster is te beantwoorden aan de criteria van een venster: • lucht- en waterdichtheid, • thermische en akoestische isolatie, • onberispelijk beslag. Tweede vereiste: • niet geplaatst te worden op een dakhelling van minder dan 15°. Hoe groter de dakhelling, hoe kleiner de mogelijkheid voor capillair opstijgend vocht. Naast het binnenlaten van het licht van een zon die hoog aan de hemel staat, laat het dakvenster een automatische verluchting toe van het lokaal. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een regelbare verluchtingsklep. 132 www.bouwen-verbouwen.be Voorzien van bij het begin, in functie van de oriëntatie van uw woning, modellen met zonnescherm (ingewerkt scherm of luik). Bij renovatie laat het dakvenster toe om een zolder te wijzigen in een aangenaam lokaal zonder de dakhelling te moeten wijzigen. Bij het bouwen is het belangrijk te weten dat hoe belangrijker de dakhelling is, hoe groter het bewoonbaar volume wordt. Het is dus aangeraden om te bouwen met een zo groot mogelijke dakhelling: dit is niet duurder en biedt een aanzienlijker woonoppervlak. Zelfs indien het lokaal niet onmiddellijk bewoond wordt, is het nuttig dakvensters te voorzien. Openingssystemen Er bestaan verschillende mogelijkheden: • door rotatie rond een centrale as, • door projectie: Dit type vensters werd ontworpen voor daken met een geringe helling (tot 15°). De handeling gebeurt aan de basis van het venster. • door projectie en rotatie. • door schuiven en projectie. Deze openingssystemen bieden zowel licht, maximale verluchting (naargelang het type), een breed uitzicht en het gemak van reiniging van het beglaasde oppervlak aan de buitenzijde. Welk systeem kiezen ? Kies in functie van volgende criteria : • gaat het erom een zolder of een weinig gebruikte ruimte te verlichten ? • gaat het om een bewoonbare ruimte ? • is de helling al dan niet belangrijk ? • zal de ruimte ingenomen worden door kinderen ? FAKRO FAKRO Pagina 131

Pagina 133

Voor catalogi, online onderwijs magazines en rapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw catalogussen.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication