7 Een paar woorden over de differentieel Een differentieelschakelaar is geen stroomonderbreker of aardlekschakelaar Een stroomonderbreker heeft twee functies : 1. Het elektriciteitscircuit beschermen tegen kortsluiting en overbelasting, 2. Goederen (tegen brand) en personen (tegen elektrocutie) beschermen. Een differentieelschakelaar daarentegen dient alleen als beveiliging van goederen en personen. Meestal vermijdt een differentieelschakelaar ook onnodig verbruik door stroomverlies, omdat hij aardlekstromen detecteert. Het beschermingsvolume Het is het volume binnen het handbereik van de persoon die zich in de badkuip of in de douche bevindt. Het is een zone van 60 cm breed en 2,25 m hoog rondom het bad en de douche. In deze ruimte mag zich geen enkele regelunit, stopcontact of thermostaat bevinden met een spanning van meer dan 25 volt. Het heetwatertoestel moet een beschermingsgraad hebben van IP24. De lampen voor de verlichtingstoestellen moeten mechanisch beschermd zijn en een beschermingsgraad hebben van IP24. Specifieke stroombanen In een aantal gevallen is het absoluut aan te raden afzonderlijke stroombanen te voorzien: De verwarmingsketel Er moet een schakelaar in de onmiddellijke omgeving zijn om de stroom makkelijk te kunnen onderbreken (bijvoorbeeld tijdens het onderhoud). De computer Om te vermijden dat u bestanden verliest ingevolge een stroomonderbreking, kan de speciale stroombaan voor de computer worden beveiligd door een afzonderlijke differentieelschakelaar die vóór de algemene differentieelschakelaar van de woning wordt geplaatst. Geluidsinstallatie U kan de inplanting van de luidsprekers en de versterker maar beter vooruit plannen: 3/4 wachtbuizen zullen alle elementen onderling verbinden. Voorzie alvast ook de buizen voor een centraal muzieksys-teem in de vertrekken waarin u van deze nieuwigheid wil genieten (zie verder). Telefoon en televisie Het is uiteraard heel wat makkelijker bij het bouwen een buis te leggen dan achteraf nog losse kabels te moeten trekken. Intercom en videofoon Voorzie al bij het ontwerpen van de woning de buizen die nodig zijn voor de bekabeling van dit soort van toestellen. Afzuiginstallatie voor sanitaire lucht Badkamers en toiletten zonder buitenvenster worden verlucht door een kanaal dat met de buitenlucht verbonden is. U kan de afvoer versnellen aan de hand van een kleine ventilator die bijvoorbeeld in werking treedt als u het licht aandoet en weer stopt een tijdje nadat u het licht weer hebt gedoofd. De knutselhoek Als er een spanning van 380 volt wordt verdeeld, dan kan u beter meteen een speciaal driefasig stopcontact voorzien. 110 www.bouwen-verbouwen.be GE INDUSTRIAL SOLUTIONS Pagina 109

Pagina 111

Scoor meer met een e-commerce shop in uw vakbladen. Velen gingen u voor en publiceerden spaarprogramma online.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication