7 Een oude installatie conform maken Volgens de nieuwe reglementering (K.B. van 01/07/92 - Belgisch Staatsblad 04/08/92) bent u dus verplicht ook een oude installatie (van vóór 1982) in overeenstemming te brengen met het A.R.E.I. De leidingen In woonvertrekken, ruimten voor huishoudelijk werk en de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen zijn enkel volgende plaatsingsmethoden toegestaan, op voorwaarde dat de doorsnede van de geleiders van de elektrische leidingen niet groter is dan 35 mm2 . Voor de elektrische leidingen VOB, VOBs en VOBst: • plaatsing in kunststof buizen, die aan de wanden worden vastgemaakt of in de wanden verzonken liggen; • plaatsing in holle plinten of niet-metalen lijsten. Voor elektrische leidingen VGVB: • zichtbare plaatsing met bevestiging op de wanden; • plaatsing in kunststof of metalen buizen, die op de wanden worden bevestigd of in de wanden verzonken liggen; • plaatsing in holle plinten of lijsten. Voor elektrische leidingen WB, VFVB en VHVB: • zichtbare plaatsing op kabelgoot of kabelgeleider; • plaatsing in kunststof of metalen buizen, die op de wanden worden bevestigd of in de wanden verzonken liggen; • plaatsing in holle plinten of lijsten; • plaatsing in holtes, vides en daartoe vervaardigde blokken; • in de wanden ingebouwd zonder buizen. Het gaat hier om meer dan 2,7 miljoen woningen die vóór 1982 werden gebouwd. Bijna de helft daarvan dateert van vóór 1950. Toch gelden hier uitzonderingsmaatregelen. Ze houden rekening met wat we “de erfenis van het verleden” kunnen noemen. Zo mogen geleiders met een doorsnede van l mm2 behouden blijven. Er zijn bijvoorbeeld nog ruim anderhalf miljoen woningen die geen aarding hebben. En dat is niet verwonderlijk. De elektrische installatie werd er geplaatst toen huishoudapparaten, hifi-installaties, televisietoestellen en halogeenlampen nog geen deel uitmaakten van het dagdagelijkse leven. Toch zullen al deze installaties stilaan aan het A.R.E.I. moeten worden aangepast. Het is gewoon een kwestie van veiligheid. Wist u bijvoorbeeld dat 15% van alle branden veroorzaakt wordt door elektriciteit? Wat staat er in het A.R.E.I.? Het A.R.E.I. behandelt alle mogelijke denkbare gevallen met telkens de regels die van toepassing zijn. Proces-verbaal van verplichte keuring U moet weten dat, wanneer u een woning (appartement, huis) koopt, de verkoper een geldig proces-verbaal van de keuring van de elektrische installaties moet kunnen voorleggen, dat eveneens moet vermeld staan in de notariële verkoopakte. Indien de aangekochte woning sinds de keuring van de installatie geen wijzigingen heeft ondergaan, dan blijft het proces-verbaal van keuring 25 jaar geldig. Het is dus uitkijken wanneer u een woning koopt die ouder is dan 25 jaar. In elk geval moet de verkoopovereenkomst een keuringsrapport bevatten. Dat rapport moet afkomstig zijn van een hiervoor erkende instelling (verder in dit dossier vindt u een lijst van de organismen die erkend zijn door de « Federale Openbare Dienst Economie, KMO’s, Middenstand en Energie”). 108 www.bouwen-verbouwen.be GE INDUSTRIAL SOLUTIONS Pagina 107

Pagina 109

Voor vaktijdschriften, online lesmateriaal en tijdschriften zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw sportbladen.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication